Info dla pacjentów

Pracujemy na nowoczesnym urządzeniu BICOM OPTIMA niemieckiej firmy Regumed GmbH. To doskonały, bardzo dokładny aparat. Wynik badania dostępny jest od razu. 


Nasze urządzenie posiada ważny certyfikat zgodności z normą PN-EN 62353 DIN VDE 0751 dla sprzętu medycznego, certyfikat TÜV oraz regularne przeglądy.

Pacjencie, poddając się (terapii biorezonansowej zwróć uwagę na:
1. Certyfikat szkolenia terapeuty wydany przez MONADITH-BIOMED (wyłącznego przedstawiciela w Polsce aparatury BICOM).
2. Certyfikat przeglądu oraz ręcznej kalibracji z hologramem ważny na rok bieżący.
3. Nalepkę – hologram przeglądu aparatu Bicom ważną na rok bieżący.
4. Certyfikat zgodności z normą PN-EN 62353 DIN VDE 0751 (bezpieczeństwo prądowe sprzętu medycznego – wymagania UE).
5. Nalepkę zgodności z Normą PN-EN 62353 DIN VDE 0751.

W gabinecie praktykę prowadzi wyszkolony terapeuta, nie ma lekarza.
Nasz terapeuta posiada certyfikaty ukończenia szkoleń z Biorezonansu wydane przez MONADITH-BIOMED s.c.
Gabinet nie prowadzi działalności medycznej, nie stawia diagnoz medycznych i nie leczy w rozumieniu medycyny akademickiej. W naszym gabinecie prowadzamy testy i terapie biorezonansowe. Testy i terapie biorezonansowe nie zastępują wizyty lekarskiej i klasycznych badań medycznych.
Test stwierdza jedynie obecność określonych drgań biorezonansowych danego obciążenia, których istnienia nie potwierdza oficjalnie nauka.

Nasz gabinet nie prowadzi działalności medycznej, nie stawia diagnoz medycznych i nie leczy w rozumieniu medycyny akademickiej. Prowadzane są wyłącznie testy biorezonansowe i biorezonansowe terapie niekonwencjonalne. Nie zastępują one wizyty lekarskiej i badań medycznych. Test stwierdza jedynie obecność specyficznych drgań biorezonansowych danego obciążenia, których istnienia nie potwierdza oficjalnie nauka.

Nie ponosimy odpowiedzialności za porównywanie uzyskanych wyników testów z testami wykonywanymi w placówkach medycznych oraz innych placówkach paramedycznych, w tym również tych wykorzystujących urządzenia Bicom. Wyniki uzyskiwane w innych placówkach mogą się różnić i są zależne od dostępności próbek, doświadczenia osoby wykonującej test oraz przyjętej metody i jej interpretacji.

Osoba, dla której ma zostać wykonany jakikolwiek test lub zabieg będzie proszona o wyrażenie pisemnej zgody na wykonanie testu lub zabiegu oraz akceptację powyższych warunków.

W trakcie terapii biorezonansowej dochodzi do uruchomienia oraz wydalenia z tkanek nagromadzonych wcześniej toksyn. Proces ich usuwania zachodzi poprzez nerki, skórę i jelita. Zaleca się w ciągu następnej doby po zabiegu wypić cn. 1,5 l wody niegazowanej wody źródlanej lub stołowej celem wydalenia toksyn. Nie powinno się w tym okresie pić kawy, mocnej herbaty, alkoholu, napojów gazowanych i stosować innych używek.