Polityka Prywatności

 

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

realizowana przez AVITA Anna Borek

 

Firma AVITA Anna Borek (zwaną dalej Administratorem danych), 73-110 Stargard, ul. Dworcowa 10/1, NIP 771-238-56-55, tel. 501 387 201, prowadzi działalność związaną z doradztwem w zakresie dietetyki, zdrowego trybu życia oraz działalność paramedyczną z udziałem terapii i badań biorezonansowych.

Dane klientów pozyskiwane są w trakcie  wypełniania ankiety (wywiadu medycznego do użytku wewnętrznego) przed wizytą i polegają na wyrażeniu zgody na rozmowę/badanie wraz z koniecznością przekazania informacji w zakresie:

- imię, nazwisko, adres, data urodzenia, email, telefon, przebyte i aktualne choroby, alergie, operacje, przyjmowane leki, czy pacjent ma wszczepiony rozrusznik serca, czy pacjentka jest w ciąży.

Podanie tych danych ma służyć opracowaniu zalecanego postępowania terapeutycznego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania oraz brak oświadczenia o zgodzie na wykonanie badania oraz brak zgody na przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami uniemożliwia realizację czynności przez firmę.

Ankiety wraz z podaniem danych osobowych sporządzane są ręcznie na papierowych formularzach, a w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach – jeden otrzymuje klient, drugi pozostaje w siedzibie firmy.

Komplet dokumentów wraz z zebranymi danymi przechowywany jest w zamykanych na klucz szafach w pomieszczeniach firmy. Dane te traktowane są jako dane poufne (objęte tajemnicą medyczną), nie są także i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom ani osobom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo także dokonać ich sprostowania lub zażądać ich trwałego usunięcia.

Dokumentacja związana działalnością firmy przechowywana jest do końca następującego po roku wizyty - roku kalendarzowego po i po tym czasie jest bezpowrotnie niszczona.

Na terenie firmy znajdują się kamery z funkcją nagrywania i archiwizacji nagromadzonego materiału, a także jest zamontowany alarm. Po godzinach pracy siedziba firmy jest dodatkowo monitorowana przez zewnętrzne biuro ochrony, przez co zminimalizowano ryzyko włamania i kradzieży danych osobowych.

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych prowadząca firmę zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia policji, osoby, której dane mogły zostać utracone oraz odpowiedniego organu.

Jeżeli będą mieć Państwo zastrzeżenia związane z działaniami firmy, które dotyczyć będą informacji nt. Państwa danych osobowych, możecie Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.